Prat om mat och matattityder i skolan


Denna artikel hittade jag här det är nog många som känner igen sig i den. Jag tror att man måste försöka införa mer “vuxen dagar” i skolan. Ja jusst det, fler föräldrar måste masa sig till skolan och se med egna ögon hur klimatet är i dag. Det var ju kanske ett tag sedan man själv gick i skolan.

Kommer de och ser med sina egna ögon och hör med sina egna öron så kanske det medför till att man orkar bry sig lite mer och ta sitt ansvar. Inte bara säga att det är skolan som ska ta ansvar.

Prat om mat och matattityder i skolan

– så motas grupptryck bland elever

SUNDSVALL – Igår berättade vi om tonårsflickors attityder till mat. Tar man för stora portioner i skolrestaurangen kan man bli mobbad. Idag bekräftar en skolsköterska bilden av hur grupptrycket styr matvanorna och landstingets folkhälsoplanerare tycker att skolorna måste uppmärksamma problemet.

Läs hela artikeln här

Postat den av daadmin